Sendika Tüzüğü

Ülkemizde memurların ve özelde Eğitim Çalışanlarının sosyal ve ekonomik haklarını korumak ve geliştirmek için birçok sendikal yapı vardır.

Sendika Üyelik Formu

Ek 1 – Kamu görevlileri sendikalarına üyelik formu

Sendika İstifa Formu

Ek 3 – Kamu görevlileri sendikaları Kamu görevlisinin üyelikten çekilme bildirimi formu

İl/İlçe Temsilciliği Başvuru Formu

Bu form Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası’nın ülke genelinde İl ve İlçe Teşkilatlanmaları için ön talep toplamak amacıyla oluşturulmuştur.

EĞİTİM GÜCÜ SEN - İLKELERİMİZ

Anayasamızın başlangıç metnine ve ilk dört maddesine sahip çıkarız. Vatanımızın bölünmezliğine ve devletimizin bütünlüğüne sahip çıkarız. Eğitim çalışanlarını bir bütün olarak görürüz. Eğitim ile eğitim çalışanlarının sorunlarını birlikte değerlendiririz. Eğitim Çalışanlar arasında, görev ve din, dil, ırk, mezhep, bölge, felsefi düşünce vb. yönden hiçbir şekilde ayrım yapmayız. Üyelerin sorunlarının çözümü için hukukun içinde kalarak sonuna kadar her türlü mücadeleyi veririz. Eğitime bakış açımıza, milli kültür değerlerimiz ile bilimsel çalışmalar yön verir.

Demokratik teamüllere uygun, sendikal kültür oluşturmak için çabalarız. Üyelerine ve eğitim çalışanlarına güncel hukuki dilekçeler, bilgilendirmeler, formlar, savunmalar, idari dava kararları vb. için veri tabanı oluşturarak üyelerimize kolay ve hızlı hizmet veririz. Var olan ve meydana gelen olay ve durumlara karşı anında sendikal tutum gösteririz. Üyelerimizden gelen sorun ve şikâyetlere karşı, bütün gücümüzle üyemizin yanında yer alırız. Siyasi taraf anlamına gelebilecek, söylem ve eylemlerden uzak dururuz. Çalışanların sorunlarına çözüm için gerektiğinde diğer sendikalarla birlikte hareket ederiz. Çalışmalarımızı kurumsal kimliğimize uygun olarak, şeffaf, hesap verebilir, üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine açık olarak yaparız.

Türk dilinin korunmasına ve yapısına uygun olarak geliştirilmesine çok büyük önem veririz. işyerlerinde çalışma barışına ve korunmasına çok önem veririz. Sendikal mücadelemizi sahada, meydanda ve hukuki alanda etkili ve birlikte veririz. Eğitim ve eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü için gerektiğinde, siyasi partilerle ve bakanlıkla kamuoyuna açık görüşmeler yaparız. Sorunların tespiti ve çözümleri için, paydaşlarla birlikte sürekli çalışmalar ve araştırmalar yaparak raporlar hazırlarız. Elde edilen bulguları basın, medya – sosyal ve medya yolu ile paylaşarak kamuoyu oluşturmayı görev biliriz.

Sendikal mücadeleyi üyeleri ve hukuktan aldığı güç ile yaparız. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen olaylarla ilgili görüş açıklar, tepki gösteririz. Üyelerimizin acı ve tatlı günlerini paylaşırız. Sendikal mücadelemizin temeline üyeyi ve sorunlarını alarak, siyasi ve ideolojik tutum ve söylemlerden her halde uzak dururuz. Siyasi partileri demokrasimizin vazgeçilmezi kabul ederek, sorunların çözümü için parti gözetmeksizin görüşmeler yapar ve desteğini almak için çaba gösteririz. Eğitim ve eğitimcinin sorunlarına odaklanarak, tespitler yapar, çözümler sunar, duruma uygun tepkiler ortaya koyarız.


HUKUK

Rehber Öğretmen / Psikolojik Danışman Mesai Saatleri

Rehberlik Öğretmeni/Psikolojik Danışman ın mesai düzenlemesi ve öğle arası kullanma konusu ile ilgili olarak 31213 Sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma...

Daha fazla oku

Eğitim Gücü Sen PCR Testi Eylem Kararı

Bütün Dünyayı etkisi altına alan Covit-19 salgınından ülkemiz de etkilenmiştir. Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu olarak Devletimizin aldığı her türlü...

Daha fazla oku

Kıyafet Eylem Kararı

Kıyafet Dilekçesi Kıyafet Eylem Kararı

Daha fazla oku

Öğretmenlerin Özel İletişim Bilgileri ve Resmi Olmayan Okul Gruplarına İstekleri Dışı Katılma Emir ve Talebine Eylem Kararı

Öğretmenlerin özel iletişim bilgileri ve resmi olmayan(Whatsapp, bip, telegram vs.) Okul Gruplarına istekleri dışı katılma emir ve talebine eylem...

Daha fazla oku

Psikolojik Danışmanlara Verilen İkinci Okul Görevlerine Eylem Kararı

Eğitim Gücü Sen tarafından Rehberlik ve psikolojik Danışmanlara hukuksuz ve resen verilen ikinci okul görevleri ile eylem kararı Yapılan açıklamada,...

Daha fazla oku

Öğretmenlerin Resen İcap Nöbeti ve Görevine Eylem Kararımız

Eğitim Gücü Sendikası olarak Rehberlik öğretmeni/Psikolojik Danışmanların Resen ve mesai dışı icap görevi ve nöbeti için eylem kararı alınmıştır. Özel...

Daha fazla oku

Öğretmenlerin Mesai Dışı, Resen Görev Talebine Eylem Kararımız

Eğitim Gücü Sendikası olarak Öğretmenlerin mesai hafta sonu, toplantı,konferans,eğitim,ve her türlü hukuka aykırı görev için eylem kararı alınmıştır. Özel hayatın...

Daha fazla oku

Rehberlik Öğretmeni / Psikolojik Danışmanların Resen, İkinci Okula Görevlendirilmesi Mevzuata ve Hukuka Uygun Değildir

Rehberlik Öğretmeni/ Psikolojik Danışmanların Resen, ikinci okula görevlendirilmesi Mevzuata ve hukuka uygun değildir. Rehberlik Öğretmeni/ Psikolojik Danışmanların Resen haftanın belli...

Daha fazla oku